Přejít k hlavnímu obsahu

Exkurze do planetária a muzea

Vyrazili jsme se za mamutem do krajského města.

Ve středu 15. listopadu navštívili žáci šestých ročníků v rámci výuky zeměpisu a dějepisu Hvězdárnu a planetárium v Brně a pravěké muzeum Anthropos. V promítacím sále planetária v tzv. digitáriu žáci zhlédli výukový program o vzniku vesmíru a souhvězdích. V Anthroposu jsme nejdříve navštívili expozici obrazů Zdeňka Buriana a poté společně s průvodcem prošli stálou expozici zaměřenou na vývoj člověka a pravěké osídlení na území Moravy. Kromě pravěkých nálezů předmětů a podobizen pravěkých lidí, nás bezpochyby nejvíce zaujal model mamuta v životní velikosti, který je od roku 1928 symbolem muzea. 

Mgr. Zdeněk Forman