Přejít k hlavnímu obsahu

Zlatá včela

Oblastní kolo soutěže hostila naše škola.

V sobotu 27. dubna 2024 se sjelo do naší školy přes 20 družstev z celého Jihomoravského kraje na soutěž Zlatá včela. Přes 100 účastníků soutěžilo v pěti různých disciplínách, aby poměřili své znalosti z oblasti včelaření. Mladé včelaře doprovázeli jejich vedoucí, o hladký průběh soutěže se postarali rozhodčí z řad včelařů našeho okresu. Dobrovolnīci z řad mutěnických včelařů zajišťovali nejen přípravu soutěže, ale pomáhali i při samotné realizaci.

Po závěrečném vyhodnocení čekalo na všechny účastníky překvapení v podobě výletu do ZOO v Hodoníně. Díky příspěvkům sponzorů si odváželi mladí včelaříci nejen spoustu nových zážitků, ale také pěkné odměny. Velký dík patří vedení školy za pronájem prostor, kuchařkám školní jídelny patří dík za celodenní zajištění stravy pro všechny účastníky soutěže. Vedoucímu včelařského kroužku naší školy panu  Martinu Hudcovičovi patří poděkování největší, protože se pravidelně věnuje práci s dětmi ve včelařském kroužku a dovede děti nadchnout pro tuto zálibu. Díky nasazení všech se sobotní klání vydařilo a věříme, že mladí včelaři se budou své zálibě věnovat i v dospělosti.