Přejít k hlavnímu obsahu

Celoroční školní projekt - Rok zvířat

Vše v přírodě nás může mnohému naučit.

Jedním z hlavních cílů našeho projektu je poznávání přírody a zvířat. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. 

Děti a zaměstnanci mateřské školy se na jeden rok stali adoptivními rodiči VÝRA VELKÉHO a VEVERKY OBECNÉ. Oslovili jsme rodiče dětí naší MŠ a vybranými finančními prostředky jsme přispěli na jejich chov a náklady s tím spojené - např. krmivo, vitamínové prostředky, veterinární péči apod. Odměnou nám bude především dobrý pocit, že jsme pomohli zvířátkům.