Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt Zvyšování jazykové komunikace a podmínek pro vzdělávání

EU

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003604

Příjemce dotace: ZŠ A MŠ MUTĚNICE

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 5 628 658,00 Kč

Dotace: 5 065 792,20 Kč

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a Mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín, a to prostřednictvím vybudování multimediální jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Doba realizace projektu je do 30. 11. 2020

Loga EU-IROP