Přejít k hlavnímu obsahu

Přestup žáka na naši školu

Uvažujete o přestupu vašeho dítěte do naší školy? Rádi se s vámi osobně setkáme, provedeme vás i vaše dítě školou, ukážeme vám materiální zázemí školy, zodpovíme vaše otázky,  v případě zájmu můžeme vstoupit i do výuky.

V případě zájmu o přestup do naší školy je nutné podat písemnou žádost zákonného zástupce, kterou si lze vyžádat od vedení školy.

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O přestupu žáka základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Při přestupu vytvoří škola, do níž žák přestoupil, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Zákonní zástupci žáka

 • Kontaktujte vedení naši školy a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
 • Máme-li volné místo, domluvte si termín schůzky a vyplňte žádost o přestup žáka, kterou obdržíte od vedení školy.
 • Na domluvené schůzce odevzdáte žádost o přestup žáka a budou vám poskytnuty další informace o průběhu přestupu.
 • Při podání žádosti o přestup je nutné doložit v souladu se správním řádem:
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
  • rodný list dítěte
  • u cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Co s předchozí školou?

 • Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců.
 • Doporučujeme provést písemné odhlášení žáka z původní školy s uvedením data změny a adresou nové školy.
 • V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní sešity…
 • Vedení naší školy informuje předchozí školu o přestupu žáka a vyžádá si příslušnou dokumentaci.