Přejít k hlavnímu obsahu

S čím vám může pomoci výchovný poradce

  • Má vaše dítě potíže s učením?
  • Má vaše dítě časté konflikty s kamarády, spolužáky, dospělými?
  • Straní se vaše dítě vrstevníků nebo jiných dětí?
  • Má vaše dítě potíže s dodržováním školního řádu?
  • Je vaše dítě v situaci, která se promítá (může promítnout) do jeho školní úspěšnosti?
  • Je vaše dítě nerozhodné ve volbě budoucí profesní orientace?

Na řešení těchto, případně jiných otázek, týkající se prosperity vašich dětí se pokusíme spolu s vámi najít odpověď.
Termín konzultace je však nutné vždy předem dohodnout buď telefonicky nebo prostřednictvím Edookitu. Věříme, že společný volný čas najdeme ať v dopoledních či odpoledních hodinách.

Výchovná poradkyně Mgr. Jitka Olexová a metodička prevence Mgr. Gabriela Komínková - telefon 518 399 844.