Přejít k hlavnímu obsahu

Uvolnění žáka z předmětu

V souladu se Školským zákonem § 50, odst. 2 může ředitelka uvolnit žáka z předmětu ze zdravotních důvodů nebo z důvodu podpory talentu žáka.

Uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů

Z předmětu tělesná výchova může být žák uvolněn ze zdravotních důvodů zcela nebo částečně. Pro uvolnění žáka z předmětu TV je nutno předložit:

  • žádost zákonného zástupce o uvolnění – formulář je ke stažení na stránkách školy
  • žádost o uvolnění z tělesné výchovy - formulář je ke stažení na stránkách školy

Oba vyplněné formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu TV.

Uvolnění nelze požadovat zpětně.

Uvolnění z předmětu z důvodu podpory talentu žáků 

Jedná se o pozdní příchody z tréninků, tréninky v době vyučování, umělecká soustředění a vystoupení dlouhodobá apod.

  • žádost zákonného zástupce o uvolnění - formulář je ke stažení na stránkách školy
  • kopii rozpisu nebo plán tréninků, soustředění, soutěží potvrzených pořadatelem nebo organizátorem dané aktivity

Oba formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z daného předmětu v požadovanou dobu.