Přejít k hlavnímu obsahu

Hlášení školních úrazu

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odstavce 2 Školského zákona a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy k úrazu došlo. Proto je nutné uvedený úraz okamžitě ohlásit. Nejdůležitějším údajem je datum, kdy byl škole úraz nahlášen, zda to nebylo až následující dny po úraze. Takovýto postup totiž pojišťovna neuznává. Nahlásit tedy úraz až na druhý nebo případně další den není možné. Na takto nahlášený úraz se pohlíží jako na úraz mimoškolní a není možné za něj žádat náhradu bolestného či dalších náhrad spojených s léčením.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž došlo během pobytu žáků ve škole, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu. Ten jej zapíše do Knihy úrazů.