Přejít k hlavnímu obsahu

Den domácích mazlíčků

Jsme dobrými chovateli?

Začátkem měsíce května jsme si ve 4. A připravili den s domácími mazlíčky, abychom mezi sebou sdíleli informace o jejich chovu,  způsobu života, a o tom, jak domácí mazlíček obohatí náš život. Mezi mazlíčky se ovšem objevil také druh hospodářské zvěře, kterou primárně  nechováme pro potěšení, ale pro užitek. Přesto tato mláďata byla roztomilá a poznatky o jejich životě jsme využili v dalších vzdělávacích oblastech. Bohužel dva nejobvyklejší druhy domácích zvířat psa a kočku jsme nechali doma, neboť nebylo jisté, zdali by se tito mazlíčci vzájemně snesli a jestli bychom je ve školních lavicích uhlídali.

Dvě žákyně ze třídy si společně připravily zajímavou prezentaci ze života morčete. Spolužáci tak mohli plnit rozmanité úkoly, aby se dozvěděli co nejvíce informací o tomto domácím mazlíčkovi, pokud by se v budoucnu rozhodli, že se také stanou zodpovědnými a obětavými chovateli. 

Den jsme zakončili pobytem na školní zahradě, kde jsem si na záhonu vyseli některé druhy zeleniny. Domácí mazlíčky jsme venku provětrali, aby se lépe cítili.