Přejít k hlavnímu obsahu

Den otevřených dveří

Nedělní odpoledne ve škole.

V neděli 11. září 2022 zůstaly dveře naší školy otevřené pro žáky, rodiče i širokou veřejnost. V tento den proběhlo slavnostní znovuotevření tělocvičny základní školy, která v průběhu minulého školního roku prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí. Žáci se tak mohou v následujících letech těšit na výuku tělesné výchovy v nových prostorách.

Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen tělocvičnu, ale i školní prostory s třídami, odbornými učebnami a družinou. Kdo měl zájem, mohl usednout do lavic a vrátit se na okamžik do svých školních let. Ti nejmladší návštěvníci mohli zase prozkoumat, na co se mohou těšit, až přijde jejich čas vstupu do školy.

Pedagogové spolu s žáky naší školy připravili v jednotlivých učebnách rozmanité výukové aktivity, kde si mohli děti, rodiče i prarodiče vyzkoušet, jak probíhá současné vzdělávání s využitím nejmodernějších technologií až po zručnou práci v keramické dílně, cvičné kuchyni či školní zahradě.

Hojná účast veřejnosti na této akci a zájem o školní dění byla pro zaměstnance školy motivující. Těšil nás také návrat bývalých žáků, se kterými jsme mohli opětovně rozmlouvat o jejich životě mimo školu.

Tak na viděnou... Zase někdy ve škole.