Přejít k hlavnímu obsahu

Den v HODONÍNSKÉ DÚBRAVĚ

Poznáváme tajemství lesa.

Každý les někomu patří. To si při jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. Takže vždy, když jsme v lese, jsme u někoho na návštěvě. Je proto třeba chovat se ohleduplně jak k jeho majiteli, tak k lesním obyvatelům.

Ve čtvrtek 16. 6. a v pátek 17. 6. 2022 se děti setkaly s hajným panem Petrem Šťastným, se kterým se vydaly se na procházku Dúbravů spojenou se zajímavým vyprávěním. Děti byly po celou dobu moc šikovné. Pobíhaly, poskakovaly kolem hajného a stále se na něco ptaly. Pan hajný vyprávěl a odpovídal na všetečné otázky dětí. Během vycházky se děti dozvěděly zajímavé informace o lese, stromech a všech obyvatelích lesa. Poznávaly stromy, určovaly jejich stáří a pan hajný vyprávěl o těžbě dřeva v lese a vysazování nových stromků. Dopolední procházka rychle uběhla a děti se musely s panem hajným rozloučit. Odměnou jim byla placka za celoroční znalosti nejen o lese a zvířatech, ale i ochraně přírody.