Přejít k hlavnímu obsahu

Lepená kniha

Tvoříme si vlastní knihu.

Děti pátých tříd si vyráběly v hodině ČaP lepenou knihu, kterou si v hodinách výtvarné výchovy ilustrovaly kombinovanou technikou. Ve svém volnu ilustraci doplnily o text.