Přejít k hlavnímu obsahu

Muzikoterapie pro děti

Hlavní roli hraje hudba a rytmus.

V pátek 7. 1. 2022 nás v mateřské škole navštívila Mgr. Alena Vlková a uvedla děti do skupinové muzikoterapie. Instrumentální hudební nástroje jako africké bubny Djembe, šamanské bubny, ozvučná dřívka, ozvučné žáby či dešťové hole navedly děti k přirozenému pohybovému projevu. 

Hraní na nástrojích a vyťukávání rytmu podněcuje u dětí pohybovou tvořivost, prodlužuje a zlepšuje soustředěnost, koordinaci pohybů, hrubou a jemnou motoriku, harmonizuje obě hemisféry mozku a zlepšuje paměť. Lektorka vedla s dětmi řízený rozhovor, kde dětem vysvětlovala všechny techniky hry i pohybů, a to přiměřeně jejich věku. 

Aktivní muzikoterapie byla přínosem a zpestřením předškolního vzdělávání, děti byly spontánní a s radostí se do činností zapojily.