Přejít k hlavnímu obsahu

Policie v MŠ

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou pro nás velmi důležité.

Náš celoroční projekt Moje bezpečí - moje zdraví byl obohacen o návštěvu a poutavý výklad preventisty por. Bc. Petra Zámečníka z Policie ČR Hodonín.

Program byl rozdělen do dvou částí. Nejdříve se jednalo o setkání s předškolními dětmi a dětmi z přípravné třídy v budově mateřské školy, kde pan poručík s dětmi vedl rozhovor o bezpečnosti a o práci policie. Druhá část programu se odehrávala venku před MŠ, zde děti prozkoumávaly přistavené policejní auto zvenku i zevnitř. Policista si s dětmi vyprávěl, společně vyzkoušeli houkačku a světelnou signalizaci. Na závěr rozdal dětem pexesa a omalovánky s dopravní tématikou, aby si i doma mohly zopakovat prvky bezpečnosti silničního provozu a ochrany zdraví.