Přejít k hlavnímu obsahu

Tvorba netradičního hudebního nástroje

Žáci čtvrtých tříd si vytvořili vlastní hudební nástroje.

Žáci čtvrtých tříd se v rámci svého hudebního vzdělávání zapojili do zajímavého projektu, a to tvorby netradičního hudebního nástroje zvaného Fanfrnoch.

Fanfrnoch není běžným hudebním nástrojem, jaké jsme zvyklí vidět v orchestrech nebo kapelách. Je to jedinečný nástroj, který si v dřívějších dobách mohl vytvořit každý doma - z keramického džbánu, kousku kůže a koňských žíní. Bylo totiž běžné takové předměty doma nalézt. Žáci však použili produkty naší doby, a to konkrétně odpad - kelímky od jogurtu a zbytky vlasců na ryby.

Výroba fanfrnochu nebyla jediným úkolem této hodiny. Po dokončení svých nástrojů se žáci postavili před další výzvu: naučit se hrát na ně doprovodnou píseň. Zde se ukázala jejich hudební kreativita a schopnost spolupráce, protože na rozeznění fanfrnochu jsou potřeba dva. Každý fanfrnoch měl svůj vlastní zvuk, a tak každý žák přinesl do skladby něco svého.

Konečný výsledek byl ohromující. Žáci nejenom zvládli hrát na své vlastní nástroje, ale také se dokázali sladit dohromady a vytvořit harmonický hudební celek. Jejich výkon nejenže rozvíjel jejich hudební dovednosti, ale také posiloval jejich sebevědomí a pocit úspěchu.

Projekt výroby fanfrnochu a jeho následného hraní ukazuje, jakým způsobem může hudební vzdělávání překračovat hranice tradičních metod a přinášet žákům zážitky, které je nejenom baví, ale také rozvíjejí jejich osobnost a schopnosti. Takové aktivity nejenom povzbuzují zájem o hudbu, ale také podporují tvůrčí myšlení a spolupráci mezi žáky.