Přejít k hlavnímu obsahu

Výukové programy v Brně

Návštěva Moravského zemského muzea a VIDA! science centra.

Žáci ze základní školy nedávno překročili práh Moravského zemského muzea v Brně, kde je čekala fascinující expedice do světa fauny Moravy. Už na první pohled je zaujaly realistické expozice, které představovaly širokou škálu živočichů, jež obývají tento úžasný region. Pod vedením zkušené průvodkyně se žáci ponořili do světa savců, ptáků, obojživelníků, plazů a ryb, aby si mohli prohlédnout vzácné exempláře a dozvědět se o nich více. Tato zkušenost nejen rozšířila jejich znalosti o místní fauně, ale také je naladila na respekt k přírodě a její rozmanitosti.

Po prozkoumání přírodního dědictví Moravy se skupina přesunula do VIDA! science centra, kde je čekaly další inspirativní vzdělávací programy. Prvním z nich byla interaktivní lekce o luminiscenci, fenoménu, který fascinuje jak vědce, tak laiky. Žáci se dozvěděli o tom, jak některé látky dokáží samy svítit po absorpci energie, a zkoumali různé aplikace tohoto jevu v moderní vědě a technologii. Skrze poutavé experimenty si osvojili základní principy luminiscence a pochopili, jak může tento jev přispět k řešení různých praktických problémů.

Vrcholem jejich návštěvy byla pitva srdce, která poskytla studentům jedinečnou příležitost prohlédnout si tento důležitý orgán blíže. S pomocí odborných instruktorů se žáci seznámili s anatomickou stavbou srdce a jeho funkcemi, což jim umožnilo lépe porozumět jeho roli v lidském těle a významu pro udržení života.

Tato výuková expedice nejen rozšířila obzory žáků, ale také je motivovala k dalšímu objevování a pochopení přírodních a vědeckých fenoménů. Moravské zemské muzeum a VIDA! science centrum se ukázaly jako inspirativní místa, kde se zájemci o přírodu a vědu mohou setkat s bohatstvím poznání a objevů.

Mgr. Miroslava Chrenková