Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Mateřská škola Mutěnice tvoří spolu se ZŠ jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín.

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Mutěnice obklopena krásnou přírodou. Naším hlavním cílem je naplňovat potřeby dětí a podporovat jejich učení v nejširším slova smyslu. Veškeré činnosti Mateřská škola Mutěnicesměřujeme k tomu, aby se děti dobře cítily, učily se chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, navazovat první přátelství, objevovat nové možnosti a prohlubovat získané dovednosti, především prostřednictvím hry. Přejeme si, aby každý den prožitý v mateřské škole byl pro děti zkušeností i zdrojem informací a pro rodiče místem, kde se budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí.

Veškeré činnosti probíhají v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, dle školního vzdělávacího programu Korálky.

Kapacita MŠ je 115 dětí, má čtyři třídy s celodenním provozem a jednu třídu s polodenní docházkou v budově školního klubu (celkem 5 tříd).

Nabízíme logopedickou prevenci pod názvem LOGOHRÁTKY s podporou iPadů. Ve třídách pracujeme s interaktivními tabulemi. Děti využívají školní zahradu se zahradními prvky, multifunkční bezpečnostní plochu Smart Soft, školní tělocvičnu, multifunkční sportovní plochu za školou.