Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace dne

Důležité termíny

  • Zápis do MŠ - květen 2024

Vnitřní denní režim - celodenní docházka

Čas Popis
6.30 ‑ 7.00 Společný provoz pro všechny děti mateřské školy. Předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
7.00 ‑ 9.00

Dopolední blok č. 1 - Individuální hry dětí, námětové hry, jazykové a logopedické chvilky, ranní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení, řízené a spontánní činnosti – hudební, literární, dramatické, výtvarné, pracovní, didakticky zacílené činnosti.

9.00 ‑ 9.30 Hygiena, dopolední svačina.
9.30 - 11.45 Dopolední blok č. 2 - příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku - poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické činnosti, činnosti podle zájmu dětí – volný pohyb.
11.45 - 12.30 Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek.
12.30 - 13.00 Odchod nahlášených dětí domů.
12.30 - 14.00 Odpočinek - relaxační činnosti – poslech pohádek, četba pohádek, relaxační hudby, náhradní aktivity pro nespavé děti, klidové hry, individuální pracovní činnosti, individuální rozhovory s dětmi.
14.00 - 14.30 Hygiena, odpolední svačina.
14.30 - 16.00

Odpolední blok – odpolední hry a činnosti, dokončení výtvarných a pracovních činností, v letních měsících pobyt venku.

15.30 – 16.00 – společný provoz pro všechny děti mateřské školy.

Organizace dne může být ještě rozpracována v TVP dle podmínek konkrétní třídy. Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje učitelkám reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí, tak aby našly potřebné zázemí, klid a bezpečí.

Cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.

Vnitřní denní režim - polodenní docházka

Čas Popis
7.35 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogické pracovnici do třídy.
8.00 - 9.00

Individuální hry dětí, námětové hry, jazykové a logopedické chvilky, ranní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení řízené a spontánní činnosti - hudební, dramatické, výtvarné, pracovní, didakticky zacílené aktivity.

9.00 - 9.30

Osobní hygiena, dopolední svačina. Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hru a zájmovou činnost, individuální práce s dětmi.

9.30 - 11.00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
11.00 - 12.30 Oběd a osobní hygiena dětí, odchod dětí domů.